Skole

Skole

Stjernesvar Astrologiskole tog sin begyndelse i starten af 2018, hvor hold 1 startede. Hele uddannelsen som diplomastrolog sker som aftenskole med to hold per år, varer således tre år og afsluttes med eksamen og diplom – hvis den enkelte ønsker det. Du er nemlig ikke tvunget til at gå til eksamen, fordi du følger undervisningens fulde forløb. Der udleveres kursusbevis for hvert hold og diplom for bestået eksamen.

Astrolog Brian Teglgaard er underviser, og der kan på enkelte hold være en gæstelærer. Undervisningen foregår dels ved tavlen og med projektor, men involvere også gruppearbejde. Der vil blive stillet skriftlige opgaver på alle hold, men aflevering heraf er frivillig. Der tilstræbes en hyggelig, intim og faglig ånd, hvor deltagernes egne horoskoper inddrages som eksempler og til træning.

Hvert hold er på 10 undervisningsaftener. Der undervises pt. torsdage fra kl. 18.30 til 21.00. Hvert hold har 20 undervisningstimer (fratrukket pause).

Du kan tilgå et hold i rækken, såfremt dine kvalifikationer og viden er erhvervet andet steds. Rådfør dig med underviseren forinden tilmelding.

Prisen for hvert hold er kr. 2.000

Der er udgifter til bøger mv. efter hold 1. Desuden opfordres kursisten til at holde de to danske magasiner om astrologi, der findes – Stjernerne og Horoskopet. Undervisningen vil inddrage artikler herfra. Bladene kan købes enkeltvis eller i abonnement.

Tilmelding kan ske ved henvendelse på mail eller telefon, hvor du også er velkommen såfremt du ønsker yderligere oplysninger. Du er først garanteret en plads på holdet, når du har indbetalt kursusgebyret.

Download kursuspogrammet her pdf-fil

Oversigt over uddannelsen:

Hold 1 – Begynderhold

Her kræves ingen forkundskaber. Du introduceres til astrologiens spændende univers og horoskopets opbygning. Det gælder først og fremmest om at lære de 12 stjernetegnstyper at kende, men også horoskopets elementer, dynamikker, polaritet og så selvfølgelig de 10 planeter, får du et grundigt kendskab til. Du bliver i stand til at “læse” en horoskoptegning og at gennemføre enkel tydninger. Der er ingen udgifter til bøger, materialer eller astrologiprogram. Relevant stof vil blive udleveret i løbet af kurset.

Holdstart: Nyt begynderhold forventes at starte i 2020.

Hold 2 – Horoskopets aspekter

Den grundlæggende opbygning af horoskopet repeteres kort, så fundamentet er på plads. Indføring af planeters vinkler til hinanden, der i almindelig tale kaldes for aspekter, er vigtig for tydningen af fødselshoroskopet. Her får du styr på de traditionelle aspekter, og vil kunne sammenfatte fødselshoroskopet med henblik på målrettede persontolkninger. Klassifikationsskemaet introduceres og der kigges efter temaer. Her vil være krav om anskaffelse af fagstof, 2-3 bøger.

Holdstart: Torsdag den 20. september 2018 – næste hold i forlængelse af begynderhold.

Hold 3 – Transitter og progressioner

Holdet er for dig, der har styr på grundstoffet og kan tolke et fødselshoroskop. Her kigges på horoskopet i bevægelse, hvad sker der nu og fremover, også med muligheden for at kigge tilbage på, hvad der er sket. Værdien og ikke mindst forskellen i transitter og progressioner tydeliggøres. Det er her, du bliver i stand til at lave forudsigelser, råde og vejlede andre. På nuværende tidspunkt introduceres øvepersoner. En person, der stiller sine data og sig selv til rådighed for kursisternes forberedelse og præsentation af fødselshoroskopet. Her er der en levende mulighed for ægte feedback. Udgifter til faglitteratur på påregnes. Det er nu anbefalelsesværdigt at anskaffe astrologiprogrammet Argus.

Holdstart: 17. januar 2019

Hold 4 – Korrektion

Vigtigheden af et korrekt fødselstidspunkt synliggøres. Uanset hvor sikkert det er, vil en korrektion være umagen værd for at kunne gøre præcise forudsigelser. Udgangspunktet for en korrektion er en begivenhedsliste, hvor horoskopindehaverens livsoplevelser tilbage i tiden inddrages. Hvilke livsoplevelser kan bruges, og hvordan ses de i horoskopet og bruges i korrektionen. Når det er på plads, begynder vi at foretage prognoser – det vi også kalder forudsigelser. Der arbejdes videre med tolkninger og øvepersoner. Frivillig midtvejseksamen i korrektur og radixtolkning. Udgifter til astrologiprogrammet, Argus, litteratur og eksamensgebyr må påregnes.

Holdstart: Efterår 2019

Hold 5 – Horoskopets overblik

Her kigges på udfordringer og ressourcer. Det, der først springer i øjnene, er som regel også det horoskopindehaver straks vil nikke genkendende til. Her tolkes aspektmønstre, temaer og der inddrages i det hele taget alle de dele, horoskopet består af. Det gælder om at få forståelsen og evnen til at sammenfatte de mange ting til det, vi kalder en syntese. Her bliver det meget relevant med øvepersoner. Udgift til litteratur på påregnes.

Holdstart: Primo 2020

Hold 6 – Avanceret tydning og eksamenstræning

På dette hold er rygsækken fyldt med brugbart værktøj, og der fokuseres på tolkninger og forberedelse til diplomeksamen. Det er vigtigt at finde sin egen stil og måde at tolke og fremlægge et horoskop på, så det ikke blive mekanisk. Her taler vi om klientsamtalen, hvad kan der sige og hvordan formidles det på en positiv måde. Du vil lære metoder til at skabe en god klientsamtale. Her drøftes etik og moral i forhold til klientsamtalen. Eksamensgebyr må påregnes.

Holdstart: Efterår 2020

Diplom udstedes til kursister, der består eksamen. Den skriftlige- og mundtlige prøve bedømmes samlet som bestået eller ikke bestået.